ให้บริการ

ให้บริการ

ในฐานะผู้ให้บริการชั้นนำด้านบัญชี Pim Accounting นำเสนอบริการที่เกี่ยวกับบัญชีที่หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า เราเป็นผู้จัดทำบัญชี เป็นนักบัญชี เป็นผู้ช่วยวางแผนเรื่องบัญชี เรื่องภาษี และพร้อมเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้แก่คุณได้ โดยปัจจัยสำคัญของการทำงานคือการนำลูกค้าของเราให้ผ่านความซับซ้อนของระบบ ขั้นตอนต่างๆ อย่างราบรื่น เพื่อให้คุณได้มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจของคุณได้อย่างเต็มที่
ใบอนุญาตทำงาน

ทีมผู้เชี่ยวชาญ สามารถให้ความช่วยเหลือ เตรียมเอกสารพร้อมช่วยดำเนินเรื่องเอกสารให้เป็นไปตามขั้นตอนของราชการไทย อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน

วีซ่าธุรกิจ

วีซ่าประเภท non-immigrant B (ธุรกิจ) ซึ่งปกติจะมีระยะเวลาหนึ่งปีของการเข้าประเทศหลายครั้ง เป็นวีซ่าที่ออกให้สำหรับชาวต่างชาติที่สนใจแสวงหาโอกาสทางธุรกิจหรือต้องการลงทุนในบริษัท ธุรกิจ หรือคอนโดมิเนียมในประเทศไทย

วีซ่าเพื่อการศึกษา

วีซ่าเพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่มีวัตถุประสงค์เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อการศึกษา ติดต่อทีมงานของ เพื่อขอคำแนะนำ และให้เราได้เป็นผู้ช่วยให้คุณได้ยื่นเรื่องขอวีซ่าการศึกษา

จดทะเบียนบริษัท

เริ่มต้นดูแลและจัดการธุรกิจในประเทศไทย ด้วยขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทที่ครบวงจร เรามีผู้ให้คำปรึกษา เฉพาะทาง ไม่ว่าจะเรื่องบัญชี เรื่องกฎหมาย รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต่อการจดจัดตั้งบริษัท

บริการบัญชี

เรามีแพ็คเกจแต่ละบริการในด้านงานบัญชี ที่ยืดหยุ่น ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าได้ โดยลูกค้าสามารถเลือกแพ็คเกจที่เหมาะสม กับขนาดและลักษณะธุรกิจของตนเอง

ขอส่งเสริมการลงทุน BOI

เราสามารถช่วยอำนวยความสะดวก ในการยื่นเรื่องขอได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา จะให้การดูแลตั้งแต่ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลที่เอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจของลูกค้า ตลอดจนดำเนินการตามขั้นตอนจนแล้วเสร็จ

เราทำอย่างไร

กระบวนการทำงาน

1
การระดมความคิด

ศึกษาปัญหาเพื่อค้นหาแนวคิดสร้างสรรค์

2
รวดเร็วและว่องไว

สร้างวิสัยทัศน์ให้เป็นจริงอย่างรวดเร็วและจดสิทธิบัตรแนวทางที่เป็นไปได้

3
การปรับตัว

เผยแพร่แนวทางสู่โลกกว้างส่งต่อคำวิจารณ์และการปรับตัว

เริ่มทำงานกับเรา?