เราคือคนที่คุณไว้วางใจ
ในการขับเคลื่อนธุรกิจในประเทศไทย

What we do

ตอบโจทย์ทุกปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจทุกประเภท

ความเชี่ยวชาญ

ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ด้านงานบัญชีและภาษี ที่ตอบโจทย์ทุกธุรกิจของลูกค้า เราเชื่อว่าความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน และประสบการณ์ที่สั่งสมมา ทำให้เรามั่นใจว่าเรามีความเข้าใจในการดูแลธุรกิจหลากหลายรูปแบบของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

เคียงคู่ธุรกิจของคุณอย่างมั่นคง

ไม่ว่าคุณจะเป็นบริษัทสตาร์ทอัพ ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดใหญ่ บริษัทสัญชาติไทย บริษัทต่างชาติที่เพิ่งเริ่มธุรกิจ หรืออาจจะขยายกำลังฐานธุรกิจมายังประเทศไทย Pimaccounting ก็พร้อมที่จะอยู่เคียงคู่ธุรกิจของคุณไปอย่างยาวนาน

ผู้ให้บริการด้านการบัญชีและภาษีชั้นนำของประเทศไทย

Pimaccounting เป็นผู้ให้บริการด้านการบัญชีและภาษีชั้นนำของประเทศไทยที่ช่วยให้ บริษัทสตาร์ทอัพและบริษัทต่างชาติที่จัดตั้งขึ้นหรือกำลังขยายธุรกิจมายังประเทศไทยได้จัดสรรเรื่องระบบบัญชี การส่งงบ และการตรวจสอบบัญชีได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและเงื่อนไขของกรมสรรพากร ประเทศไทย เราใช้ความเชี่ยวชาญของนักบัญชีของเราในการสำรวจ ทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้สามารถดูแลและให้คำปรึกษาได้อย่างละเอียด และเชื่อมั่นว่าด้วยข้อมูลที่เรามี เราพร้อมจะให้คำแนะนำแก่ธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจาก DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานของ BOI สำหรับการใช้งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ข้อมูลจากกรมสรรพากร หรือแม้กระทั่งจากหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การทำงานของเรา

เรามีขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบชัดเจน

1
เก็บข้อมูล

ศึกษาความต้องการของลูกค้า รวมถึงธุรกิจของเขาอย่างถ่องแท้

2
ให้คำปรึกษาและเสนอแนะ

เมื่อเข้าใจลูกค้าอย่างถ่องแท้ก็สามารถประมวลผลและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าแต่ละราย

3
ดำเนินการ

ลงมือปฏิบัติงานและใส่ใจให้บริการในงานที่ลูกค้าอยากให้เราดูแล

What
people say
about us

สนใจทํางานร่วมกับเรา?